przeglądy nagrzewnic

Przez grzejnik przepływa gorąca woda lub

przeglądy nagrzewnic
Obecnie najczęściej stosowane są grzejniki płytowe zbudowane ze zgrzewanych płyt stalowych.
W nowych instalacjach centralnego ogrzewania praktycznie nie są już stosowane grzejniki żebrowe, mimo że w niektórych rozwiązaniach modułowość konstrukcj.

Widok do druku:

przeglądy nagrzewnic