Dobry stomatolog Zabrze

Wikipedia - o bólu zębów

Dobry stomatolog Zabrze
Bóle zębów – subiektywnie nieprzyjemne czuciowo-emocjonalne odczucie sprawiające dyskomfort w okolicach szczęki i twarzy (ból odbierany przez nerw trójdzielny), występujące w różnym natężeniu i w odpowiedzi na szereg czynników bólogennych.
Bóle zębów wywoływane są przez różne bodźc.

Widok do druku:

Dobry stomatolog Zabrze