Sposoby na ogrzewanie magazynów

y. Jednak zakres tego pojęcia jest szerszy ? jest to dystrybucja ciepła po budo